Упис у први разред школске 2023/2024. године

Поштовани родитељи,

Обавештавамо Вас да ће се упис деце у први разред основне школе, за школску 2023/2024. годину обавити у времену од  01. априла до 31.маја 2023.

Ученици имају могућност коришћења продуженог боравка у првом и другом разреду.

Према чл. 98. Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл.гл. РС” бр. 72/09; 52/11 и 55/13) у први разред се уписују деца рођена 2016. године и деца рођена до 28.02.2017. год.

За превремени упис у школу могу се пријавити и деца рођена од 01.03. до 01.09.2017.год. Провера спремности за полазак у школу ове деце вршиће се у јуну 2023. године.

Школа је дужна да упише дете које има пребивалиште на подручју школе.

Школа може да упише и дете са подручја друге школе, на захтев родитеља, а у складу са просторним могућностима школе. Родитељ може да изабере основну школу у коју ће да упише дете, о чему подноси захтев изабраној школи (секретару школе) ДО 01.2.2023.

Родитељ може уписати дете преко портала euprava.gov.rs , ( e  заказивање термина за упис и тестирање ), а такође упис може извршити лично код секретара школе који  заказује тестирање код психолога.

Упис ће се обављати у канцеларијама секретара школе и психолога,

Сваког радног дана, у следећим терминима:

ПОНЕДЕЉАК ,УТОРАК, СРЕДА И ПЕТАК    од 9.00 до 14.00 часова

 ПЕТАК  од 9.00 до 17.00 часова

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:

 1. Јединствени матични број за дете и оба родитеља ( саопштава се усмено )
 2. Потврда о здравственом стању детета ( уколико је систематски преглед обављен, ако није потврда се може доставити накнадно )
 3. Уверење Предшколске установе о похађању предшколског програма ( доставља се у школу по завршетку Предшколског програма, током јуна )

ИСПИТИВАЊЕ ЗРЕЛОСТИ ЗА ПОЛАТАК У ШКОЛУ

Тестирање будућих првака обавиће школски психолог тестом за испитивање првака. Тест не захтева познавање слова (читање и писање), као ни рачунање. Овом приликом, ради се и интервју са родитељима (родитељем) или старатељима и дететом. Није потребна никаква посебна припрема за ово тестирање. Важно је да дете тог дана буде без здравствених тегоба, опуштено и одморно. Треба детету укратко објаснити да овај одлазак у школу служи за то да се оно боље упозна са школом и са неким ко у њој ради. Исто тако психолог треба да упозна будућег првака и због тога ће разговарати са њим и са његовим родитељем (родитељима) или старатељем. Не треба застрашивати дете (“Нећеш се уписати у школу ако не будеш све знао…” и сл.), нити нереално приказивати сусрет који предстоји (“Мало ћеш да се играш са тетом…”).

Аспекте дечијег развоја сагледавамо  кроз:

 • физичку зрелост
 • психолошку зрелост
 • интелектуалну,
 • говорну,
 • социјалну,
 • емоционалну,
 • моторичку зрелост.

ФИЗИЧКА ЗРЕЛОСТ СЕ ПРОЦЕЊУЈЕ НА ОСНОВУ

 • висине, тежине, здравственог стања, мишићне снаге, да ли је спретно, радује се играма, развијена моторика, физички развијено

ПСХОЛОШКА ЗРЕЛОСТ

Психолошку зрелост чини лична и функционална зрелост

 • лична зрелост – процењујемо да ли је дете у стању да се прилагоди на колектив и заједнички рад, да ли је спремно да учи, да се одвоји од куће, да подреди игру школским обавезама
 • функционална зрелост – одражава начин дечијег схватања света
 • психолошку зрелост – утврђујемо на основу психолошког тестирања и интервјуа (ако се ментална доб поклапа са календарском доби или је већа дете је функционално зрело за полазак у школу)

ИНТЕЛЕКТУАЛНА ЗРЕЛОСТ

 • ако дете има развијене перцептивне(опажајне) способности
 • ако уме да именује, описује и пореди предмете из околине
 • ако може да се концентрише на одређену активност
 • има свест о појмовима скуп, број, веће, мање, краће,дуже
 • лева – десна страна, црта фигуре са детаљима
 • орјентише се у времену, дан, ноћ,поподне…
 • развијено памћење и мишљење

ГОВОРНА ЗРЕЛОСТ

 • Ако је овладало гласовном структуром правилног говора
 • Ако говори у интеракцији са другим људима
 • Дете усваја усмени говор, а писани само онолико колико покаже интересовање за свет слова и писану реч
 • Дозволите детету да вам препричава своје доживљаје
 • Читајте им песме, приче, бајке, басне, питалице, загонетке

СОЦИЈАЛНА ЗРЕЛОСТ

 • самостално одржава личну хигијену, облачи се, обува се, храни,
 • поштује правила
 • оспособљено за живот у друштву
 • родитељи треба да поштују личност детета, да буду умерени у захтевима
 • не преоптерећивати дете али и не остављати га без обавеза у складу са психофизичким способностима

ЕМОЦИОНАЛНА ЗРЕЛОСТ

(стабилност и контрола емоција)

 • емоционално зрело дете има самопоузање и може да контролише своје емоције
 • Родитељи треба да јачају самопоуздање и контролу емоција јер се размажена и емоционално лабилна деца теже прилагођавају

на школски режим

 • хвалите их и бодрите осмехом и гестом

МОТИВАЦИЈА ЗА УЧЕЊЕ

 • дете треба да се интересује и показује радозналост за школско учење
 • родитељи подстичите дете на унутрашњу мотивацију (да ужива у раду и активностима)
 • подстичите дете да поставља питања
 • информишите дете ( не плашите ) шта га очекује у школи
 • деца уче кроз игру

Да ли дете треба да зна да чита и  пише пре школе?

 • ако зна све то – не значи да је спремно за полазак
 • ако не зна -не значи да није спремно за полазак у школу
 • Важније је много да је дете мотивисано да учи, да га у свет писане речи уводимо кроз игру постепено,
 • леворукост код деце не представља сметњу.

ВАШЕ ДЕТЕ ЈЕ:

 • личност за себе, напредује у складу са својим интелектуалним способностима,
 • прихватите своје дете са свим врлинама и манама
 • не поредите га са братом/сестром или другом/другарицом
 • не осуђујте га ако прави грешке -тако учи
 • подстичите га да учи
 • обезбедите адекватан простор
 • будите доследни у понашању
 • немојте чинити ствари уместо детета (радити домаће задатке, цртати)
 • немојте га исправљати пред другима, не критикујте стално, не приговарајте,
 • нађите време за своје дете, дајте објашњења
 • Пружите подршку и разумевање.